ບໍລິການນອກສະຖານທີ່ດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່ຂອງ ທພລ. ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ໃນທຸກໆ
ວັນພຸດທີ່: ສຸນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບລາວ-ເກົາຫຼີ
www.ldblao.com (Beta Lao version)
 
 
 
ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
Exchange Rates
Full image
 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
----------00000----------
ແຈ້ງການ ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນ
Exchange Rates
 
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
ສໍານັກງານໃຫຍ່
   
8,046.00 ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດ  
  ວັນທີ/Date: 23-10-2014 ( 1 )
ລະຫັດ ສະກຸນເງິນ / Currencies ອັດຕາຊື້ / Buy ອັດຕາຂາຍ / Sell
01 ໂດລາ USD CASH 1-20 8,033.00 8,066.00
01 ໂດລາ USD CASH 50-100 8,034.00 8,066.00
01 ໂດລາUSD T/C, M/O, D/D, T/T 8,035.00 8,065.00
02 ໄທບາດ | THB CASH 249.78 251.00
02 ໄທບາດ|THB T/T 249.78 250.99
03 ອັງກິດປອນ|GBP 12,641.00 12,889.00
06 ຝຣັ່ງສະວິດ|CHF 8,238.00 8,401.00
07 ຢີ່ປຸ່ນເຢນ | JPY 73.25 74.68
09 ອົດສະຕາລີ|AUD 6,894.00 7,030.00
10 ຈີນຢວນ | CNY 1,277.00 1,302.00
13 ຫວຽດນາມດົ້ງ|VND 0.3310 0.3370
20 ການາດາ | CAD 6,993.00 7,132.00
29 ຢູໂຣ | EUR 10,097.00 10,146.00
 
 

Previous Rates
Pick a date
ເລືອກວັນທີດ້ານເທິງເພື່ອເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນຍ້ອນຫຼັງ
 
 
© Copyright 2012 Lao Development Bank All rights reserved.