ບໍລິການນອກສະຖານທີ່ດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່ຂອງ ທພລ. ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ໃນທຸກໆ
ວັນພຸດທີ່: ສຸນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບລາວ-ເກົາຫຼີ
www.ldblao.com (Beta Lao version)
 
 
 
ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
Exchange Rates
Full image
 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
----------00000----------
ແຈ້ງການ ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນ
Exchange Rates
 
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
ສໍານັກງານໃຫຍ່
   
8,105.00 ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດ  
  ວັນທີ/Date: 02-04-2015 ( 1 )
ລະຫັດ ສະກຸນເງິນ / Currencies ອັດຕາຊື້ / Buy ອັດຕາຂາຍ / Sell
01 ໂດລາ USD CASH 1-20 8,094.00 8,125.00
01 ໂດລາ USD CASH 50-100 8,095.00 8,125.00
01 ໂດລາUSD T/C, M/O, D/D, T/T 8,096.00 8,124.00
02 ໄທບາດ | THB CASH 251.47 252.70
02 ໄທບາດ|THB T/T 251.47 252.69
03 ອັງກິດປອນ|GBP 11,768.00 11,999.00
06 ຝຣັ່ງສະວິດ|CHF 7,955.00 8,112.00
07 ຢີ່ປຸ່ນເຢນ | JPY 66.08 67.37
09 ອົດສະຕາລີ|AUD 6,022.00 6,141.00
10 ຈີນຢວນ | CNY 1,233.00 1,257.00
13 ຫວຽດນາມດົ້ງ|VND 0.3310 0.3370
20 ການາດາ | CAD 6,101.00 6,222.00
29 ຢູໂຣ | EUR 8,652.00 8,694.00
 
 

Previous Rates
Pick a date
ເລືອກວັນທີດ້ານເທິງເພື່ອເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນຍ້ອນຫຼັງ
 
 
© Copyright 2012 Lao Development Bank All rights reserved.