ບໍລິການນອກສະຖານທີ່ດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່ຂອງ ທພລ. ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ໃນທຸກໆ
ວັນອັງຄານທີ່: ສຸນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບລາວ-ເກົາຫຼີ, ວັນພຸດທີ່: ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ.
www.ldblao.com (Beta Lao version)
 
 
 
ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
Exchange Rates
Full image
 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
----------00000----------
ແຈ້ງການ ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນ
Exchange Rates
 
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
ສໍານັກງານໃຫຍ່
   
8,041.00 ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດ  
  ວັນທີ/Date: 03-09-2014 ( 1 )
ລະຫັດ ສະກຸນເງິນ / Currencies ອັດຕາຊື້ / Buy ອັດຕາຂາຍ / Sell
01 ໂດລາ USD CASH 1-20 8,021.00 8,061.00
01 ໂດລາ USD CASH 50-100 8,022.00 8,061.00
01 ໂດລາUSD T/C, M/O, D/D, T/T 8,023.00 8,060.00
02 ໄທບາດ | THB CASH 251.27 252.39
02 ໄທບາດ|THB T/T 251.27 252.38
03 ອັງກິດປອນ|GBP 12,969.00 13,224.00
06 ຝຣັ່ງສະວິດ|CHF 8,548.00 8,717.00
07 ຢີ່ປຸ່ນເຢນ | JPY 74.60 76.45
09 ອົດສະຕາລີ|AUD 7,303.00 7,447.00
10 ຈີນຢວນ | CNY 1,270.00 1,294.00
13 ຫວຽດນາມດົ້ງ|VND 0.3310 0.3370
20 ການາດາ | CAD 7,198.00 7,341.00
29 ຢູໂຣ | EUR 10,483.00 10,534.00
 
 

Previous Rates
Pick a date
ເລືອກວັນທີດ້ານເທິງເພື່ອເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນຍ້ອນຫຼັງ
 
 
© Copyright 2012 Lao Development Bank All rights reserved.