ບໍລິການນອກສະຖານທີ່ດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່ຂອງ ທພລ. ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ໃນທຸກໆ
ວັນພຸດທີ່: ສຸນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບລາວ-ເກົາຫຼີ
www.ldblao.com (Beta Lao version)
 
 
 
ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
Exchange Rates
Full image
 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
----------00000----------
ແຈ້ງການ ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນ
Exchange Rates
 
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
ສໍານັກງານໃຫຍ່
   
8,042.00 ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດ  
  ວັນທີ/Date: 31-10-2014 ( 1 )
ລະຫັດ ສະກຸນເງິນ / Currencies ອັດຕາຊື້ / Buy ອັດຕາຂາຍ / Sell
01 ໂດລາ USD CASH 1-20 8,030.00 8,062.00
01 ໂດລາ USD CASH 50-100 8,031.00 8,062.00
01 ໂດລາUSD T/C, M/O, D/D, T/T 8,032.00 8,061.00
02 ໄທບາດ | THB CASH 249.36 250.59
02 ໄທບາດ|THB T/T 249.36 250.58
03 ອັງກິດປອນ|GBP 12,598.00 12,846.00
06 ຝຣັ່ງສະວິດ|CHF 8,218.00 8,380.00
07 ຢີ່ປຸ່ນເຢນ | JPY 71.79 73.19
09 ອົດສະຕາລີ|AUD 6,948.00 7,086.00
10 ຈີນຢວນ | CNY 1,277.00 1,302.00
13 ຫວຽດນາມດົ້ງ|VND 0.3310 0.3370
20 ການາດາ | CAD 7,031.00 7,170.00
29 ຢູໂຣ | EUR 10,063.00 10,112.00
 
 

Previous Rates
Pick a date
ເລືອກວັນທີດ້ານເທິງເພື່ອເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນຍ້ອນຫຼັງ
 
 
© Copyright 2012 Lao Development Bank All rights reserved.