ບໍລິການນອກສະຖານທີ່ດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່ຂອງ ທພລ. ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ໃນທຸກໆ
ວັນພຸດທີ່: ສຸນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບລາວ-ເກົາຫຼີ
www.ldblao.com (Beta Lao version)
 
 
 
ຂ່າວສານ
Title(ຫົວຂໍ້): ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາຂາໂພນໂຮງ ອອກບັດພະນັກງານເປັນບັດ ATM ໃຫ້ພະນັກງານໂຮງໝໍລາວ-ລຸກຊຳບວກ ແຂວງວຽງຈັນ ນຳໄຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ
Posted(ວັນທີ): 2015-02-10

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອວຍພອນປີໃໝ່ສາກົນ2015 ຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສຳນັກງານໃຫຍ່
Posted(ວັນທີ): 2014-12-31

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການບັດນັກສຶກສາເປັນບັດ ATM ຜ່ານລະບົບທະນາຄານພັດທະນາລາວ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ
Posted(ວັນທີ): 2014-11-28

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາ ການອອກບັດນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຈຳປາສັກ ເປັນບັດ ATM ຜ່ານລະບົບ ທພລ
Posted(ວັນທີ): 2014-11-14

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ການລົງຊຸກຍູ້ການບໍລິການຜ່ານລະບົບຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ
Posted(ວັນທີ): 2014-10-20

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເປີດການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ ATM ລະຫວ່າງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
Posted(ວັນທີ): 2014-10-10

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາ ແລະ ເປີດໂຕການຊໍາລະຄ່ານໍ້າປະປາ ຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝລະຫວ່າງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ຄັ້ງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2014
Posted(ວັນທີ): 2014-06-16

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາ ການບໍລິການບັດນັກສຶກສາເປັນບັດ ATM ຄັ້ງວັນທີ 19/05/2014
Posted(ວັນທີ): 2014-05-20

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການບໍລິການ ຊໍາລະຄ່ານໍ້າປະປາ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ພິທີເປີດໂຕ ການໃຫ້ບໍລິການ ຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າປະປາ ຢ່າງເປັນທາງການ.
Posted(ວັນທີ): 2014-05-16

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພະນັກງານ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂານະຄອນຫຼວງ ຮ່ວມບໍລິຈາກເລືອດ ໃນວັນກາແດງສາກົນ 08 ພຶດສະພາ 2014
Posted(ວັນທີ): 2014-05-08

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີຖະແຫລງຂ່າວ ການຊຳລະຄ່າຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຜ່ານລະບົບທັນສະໄຫມ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຄັ້ງວັນທີ 25 ເມສາ 2014
Posted(ວັນທີ): 2014-04-29

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາການອອກບັດພະນັກງານເປັນບັດ ATM ຜ່ານລະບົບ ທພລ ລະຫວ່າງ ທພລ ສາຂາປາກເຊ ກັບ ບໍລິສັດ ລັດນໍ້າປະປາ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ພິທີເປີດໂຕການຊໍາລະຄ່ານໍ້າປະປາ ແລະ ຊໍາລະຄ່າກະແສໄຟ້າຢ່າງເປັນທາງການ
Posted(ວັນທີ): 2014-04-29

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ສາຂາ ຊຳເໜືອ ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊຳລະຄ່ານໍ້າປະປາຜ່ານ ລະບົບທະນາຄານ ກັບລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ແຂວງຫົວພັນ
Posted(ວັນທີ): 2014-04-28

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາ ການອອກບັດ ນັກສືກສາ,ພະນັກງານ ເປັນບັດ ATM
Posted(ວັນທີ): 2014-03-28

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາ ການອອກບັດນັກສຶກສາ ແລະ ບັດ ATM ເປັນບັດດຽວກັນ
Posted(ວັນທີ): 2014-02-18

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ເປີດກອງປະຊຸມສຳມະນາການນຳໃຊ້ບັດໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນເມືອງແອດ ແຂວງຫົວພັນ
Posted(ວັນທີ): 2014-02-04

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາ ການນຳໃຊ້ບັດພະນັກງານ ແລະ ບັດ ATM ໃນບັດດຽວກັນ ຂອງທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ສາຂາ ຊຳເໜືອ ກັບ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງຫົວພັນ
Posted(ວັນທີ): 2013-12-12

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາລະຫວ່າງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາຂາຫຼວງພະບາງ ແລະ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຫຼວງພະບາງວ່າດ້ວຍການບໍລິ ການບັດນັກສຶກສາເປັນບັດ ATM
Posted(ວັນທີ): 2013-12-03

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາລະຫວ່າງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາຂາຫຼວງພະບາງ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບຫຼວງພະບາງວ່າດ້ວຍການບໍລິ ການບັດນັກສຶກສາເປັນບັດ ATM
Posted(ວັນທີ): 2013-12-03

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາລະຫວ່າງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາຂາປາກເຊ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບຈຳປາສັກາວ່າດ້ວຍການບໍລິ ການບັດນັກສຶກສາເປັນບັດ ATM
Posted(ວັນທີ): 2013-12-03

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາລະຫວ່າງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາຂານະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງລັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການໂອນເງິນພະນັກງານບຳນານ
Posted(ວັນທີ): 2013-12-03

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາລະຫວ່າງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບວ່າດ້ວຍການບໍລິ ການບັດນັກສຶກສາເປັນບັດ ATM
Posted(ວັນທີ): 2013-12-03

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາລະຫວ່າງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍວ່າດ້ວຍການບໍລິການບັດນັກສຶກສາເປັນບັດ ATM
Posted(ວັນທີ): 2013-12-03

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາລະຫວ່າງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາວ່າດ້ວຍການບໍລິການບັດນັກສຶກສາເປັນບັດ ATM
Posted(ວັນທີ): 2013-12-03

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາການອອກບັດນັກສຶກສາ ແລະ ບັດATM ໃນບັດດຽວກັນ.
Posted(ວັນທີ): 2013-11-15

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີຖະແຫຼງຂ່າວ ທະນາຄານພັດທະນາລາວຮັບລາງວັນລະພາກພື້ນ Asian ແລະ ລະດັບໂລກ
Posted(ວັນທີ): 2013-08-09

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຮັບສອງລາງວັນ ຈາກວາລະສານ Asian Banking & Finance ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ
Posted(ວັນທີ): 2013-08-01

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ໃນງານ TCF 2013 “Excellent in customer service”
Posted(ວັນທີ): 2013-06-13

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງທະນາຄນຄົບຮອບ 10 ປີ (09/04/2003 ຫາ 09/04/2013). ພິທີເປີດນຳໃຊ້ Mobile Banking ແລະ ບັດ VISA ຢ່າງເປັນທາງການ
Posted(ວັນທີ): 2013-04-18

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງທະນາຄນຄົບຮອບ 10 ປີ (09/04/2003 ຫາ 09/04/2013). ພິທີເປີດນຳໃຊ້ Mobile Banking ແລະ ບັດ VISA ຢ່າງເປັນທາງນ
Posted(ວັນທີ): 2013-04-18

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າດ້ວຍລະບົບ Mobile Banking ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ທີ່ໂຮງແຮມ ລາວພຣາຊ່າ.
Posted(ວັນທີ): 2013-03-29

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນສັນຍາການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນລັດຖະກອນຜ່ານລະບົບ ATM ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາຂາ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ເມືອງພຽງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
Posted(ວັນທີ): 2012-12-13

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາຂາ ໄຊຍະບູລີ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໜ່ວຍພັກ ຄັ້ງທີ: VI
Posted(ວັນທີ): 2012-12-11

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ງານກິລາມິດຕະພາບ ລະຫ່ວາງ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ສາຂາ ຊຳເໜືອ ແລະ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ແຂວງ ຫົວພັນ
Posted(ວັນທີ): 2012-10-04

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ອັດຕາດອກເບັ້ຍເງິນຝາກປະຈໍາສະບັບໃໝ່
Posted(ວັນທີ): 2012-10-03

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີ ມອບລົດຕູ້ TOYOTA (VIP),01 ຄັນມູນຄ່າ: 44,000ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ ແຂວງ ອັດຕະປຶ
Posted(ວັນທີ): 2012-08-02

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 57 ປີ ຄັ້ງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2012 ທີ່ ສະໂມສອນສະຖາບັນການທະນາຄານ
Posted(ວັນທີ): 2012-07-26

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກສັນຍາໃນການເບິກຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານລັດບໍລິຫານ ຜ່ານລະບົບ ATM ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ສາຂາ ຊຳເໜືອ ແລະ ເມືອງ ສົບເບົາ, ເມືອງ ວຽງໄຊ, ເມືອງ ວຽງທອງ.
Posted(ວັນທີ): 2012-07-13

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ສາຂາ ຊໍາເໜືອ ເປີດບູດ ໃຫ້ບໍລິການໃນງານ ຕະຫຼາດນັດ ສະຫຼອງ ສວນແກ້ວຫຼັກເມືອງ ຄົບຮັບ 4ປີ.
Posted(ວັນທີ): 2012-05-29

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): : ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ການສົ່ງເສີມນໍາໃຊ້ເງິນກີບລາວ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຂອງທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ໃຫ້ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ ພັນລາ ແລະ ໂຮງຮຽນ ມສ ພັນຊໍາ ເນື້ອງໃນໂອກາດ ສະຫຼອງແກ້ວຫຼັກເມືອງ(ໜ່ວຍແກ້ວ) ຄົບຮອບ 4 ປີ 17/05/2008-17/05/2012
Posted(ວັນທີ): 2012-05-29

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
Title(ຫົວຂໍ້): ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາຂາ ໄຊຍະບູລີ ມອບຂອງຂວັນເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ ປະຊາຊົນລາວ ຄົບຮອບ 63 ປີ ວັນທີ: 20 ມັງກອນ 1949 – 20 ມັງກອນ 2012
Posted(ວັນທີ): 2012-01-26

[ More(ເພີ່ມເຕືມ) ]
 
 
© Copyright 2012 Lao Development Bank All rights reserved.