ບໍລິການນອກສະຖານທີ່ດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່ຂອງ ທພລ. ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ໃນທຸກໆ
ວັນອັງຄານທີ່: ສຸນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບລາວ-ເກົາຫຼີ, ວັນພຸດທີ່: ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ.
www.ldblao.com (Beta Lao version)
Untitled Document
EXCHANGE RATES
Date: 01-09-2014
Img
 
Buy in Kips
 
Sell in Kips
 
USD 8,027.00 8,064.00
THB 252.55 253.81
GBP 13,076.00 13,333.00
CHF 8,555.00 8,724.00
JPY 15.37 76.85
AUD 7,346.00 7,491.00
CNY 1,271.00 1,295.00
VND 0.3310 0.3370
CAD 7,241.00 7,384.00
EUR 10,485.00 10,536.00
  ລາຍລະອຽດ
www.ldblao.com
 
 
 
  Vietnam Japan Singapore
  Thailand USA Germany
       
Our Specialist Sites
 
Assurance Stock Market
Other Services
   
 
 
© Copyright 2012 Lao Development Bank All rights reserved.