ບໍລິການນອກສະຖານທີ່ດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່ຂອງ ທພລ. ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ໃນທຸກໆ
ວັນອັງຄານທີ່: ສຸນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບລາວ-ເກົາຫຼີ, ວັນພຸດທີ່: ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ.
www.ldblao.com (Beta Lao version)
Untitled Document
EXCHANGE RATES
Date: 24-04-2014
Img
 
Buy in Kips
 
Sell in Kips
 
USD 8,027.00 8,064.00
THB 248.91 250.10
GBP 13,228.00 13,488.00
CHF 8,905.00 9,081.00
JPY 76.66 78.16
AUD 7,319.00 7,464.00
CNY 1,255.00 1,279.00
VND 0.3310 0.3370
CAD 7,140.00 7,282.00
EUR 11,045.00 11,098.00
  ລາຍລະອຽດ
www.ldblao.com
 
 
 • picture

  ບໍລິການດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່

  Outdoor Services

  ທພລ ໃຫ້ການບໍລິການນອກສະຖານທີ ເພີ່ມຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທ່ານ (ເພີ່ມເຕີມ)

 • picture

  ແຈ້ງການ

  Annoucement

  ທພລ ປະກາດແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ການຍົກລະດັບຮູບແບບການບໍລິການ Mobile Banking (ເພີ່ມເຕີມ)
  ເຊິ່ງຈະເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການນັບແຕ່ວັນທີ 12/11/2012 ເປັນຕົ້ນໄປ.

 • picture

  ບໍລິການ ATM

  ATM Service

  ບໍລິການທ່ານຕະຫຼອດ 24ຊົ່ວໂມງ... (ເພີ່ມເຕີມ)
  ເພີ່ມຄວາມສະດວກໃຫ້ທ່ານໃນການໂອນ ແລະ ຖອນເງິນ.

 • picture

  ບໍລິການເງິນຝາກ

  DEPOSIT Services

  ພວກເຮົາຈະຮັກສາທຶນຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໝາກຜົນໃຫ້ທ່ານໃນມື້ຕໍ່ໄປ... (ຂໍ້ມູນບັນຊີຝາກປະຢັດ)
  (ຂໍ້ມູນບັນຊີກະແສລາຍວັນ)
  (ຂໍ້ມູນບັນຊີຝາກປະຈໍາ)

 • picture

  ບໍລິການໂມບາຍແບັງຄິງ

  MOBILE Banking

  ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ ເທິງໂທລະສັບມືຖືທຸກທີທີ່ທ່ານສະດວກ... (ເພີ່ມເຕີມ) ພ້ອມແຈ້ງທຸກການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບບັນຊີຂອງທ່ານ.

 • picture

  ບໍລິການໂອນເງິນ

  FUNDS TRANSFER

  ຫາກທ່ານຕ້ອງການມອບເງິນຂອງທ່ານໃຫ້ໃຜຄົນໜຶ່ງ ທພລ ຍິນດີເປັນຕົວແທນໂອນເງິນໃຫ້ທ່ານ... (ການໂອນເງິນພາຍໃນປະເພດ)
  (ການໂອນເງິນສູ່ຕ່າງປະເທດ)

 • picture

  ບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອ

  LOANS

  ຫາກທ່ານຕ້ອງການທຶນເພີ່ອຕໍ່ຍອດທຸລະກິດຂອງທ່ານ ທພລ ຍິນດີເປັນເພື່ອນກັບທ່ານທາງດ້ານສິນເຊື່ອ... (ສິນເຊື່ອ SME)
  (ສິນເຊື່ອບູກຄົນ)
  (ສິນເຊື່ອເພື່ອທີ່ພັກອາໄສ)

 • picture

  ບໍລິການຊໍາລະສິນຄ້າຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ EDC

  Point of Sale

  ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖືເງິນສົດກໍ່ຈ່າຍໄດ້... (ເພີ່ມເຕີມ) ຕາມຮ້ານຄ້າບໍລິການທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ EDC ທພລ.

 
  Vietnam Japan Singapore
  Thailand USA Germany
       
Our Specialist Sites
 
Assurance Stock Market
Other Services
   
 
 
© Copyright 2012 Lao Development Bank All rights reserved.