ບໍລິການນອກສະຖານທີ່ດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່ຂອງ ທພລ. ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ໃນທຸກໆ
ວັນພຸດທີ່: ສຸນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບລາວ-ເກົາຫຼີ
www.ldblao.com (Beta Lao version)
Untitled Document
EXCHANGE RATES
Date: 02-04-2015
Img
 
Buy in Kips
 
Sell in Kips
 
USD 8,094.00 8,125.00
THB 251.47 252.70
GBP 11,768.00 11,999.00
CHF 7,955.00 8,112.00
JPY 66.08 67.37
AUD 6,022.00 6,141.00
CNY 1,233.00 1,257.00
VND 0.3310 0.3370
CAD 6,101.00 6,222.00
EUR 8,652.00 8,694.00
  ລາຍລະອຽດ
www.ldblao.com
 
 
 
  Vietnam Japan Singapore
  Thailand USA Germany
       
Our Specialist Sites
 
Assurance Stock Market
Other Services
   
 
 
© Copyright 2012 Lao Development Bank All rights reserved.